Hodepine og migrene

Symptomer

Smertebildet hos hodepine- og migrenepasienter er svært variert. Mens noen er igjennom en rekke forstadier før migrenen slår ut, er det andre som får relativt akutte smerter uten særlig forvarsel. En migrene kan vare fra 4 til 72 timer, mens andre typer hodepine kan være mindre intense, lokalisert til bestemte områder i hodet og tilstede nesten daglig. Noen har smerter i hele hodet, mens andre har smerter i bestemte områder som for eksempel tinningen, rundt øyet, øret eller pannen. Alle disse symptomene gir verdifull informasjon til kiropraktoren som kjenner til de fleste faktorer som utløser hodepine og migrene.

Kunnskap om triggerpunkter

Det finnes for eksempel et oversiktskart som nøyaktig beskriver hvordan triggerpunkter i enkelte muskler kan utløse helt bestemte smertemønstre hos pasienten. Kunnskap om slike triggerpunkter kan være én av faktorene som gjør at kiropraktoren klarer å ta bort din hodepine. I de fleste tilfeller kreves det multimodal behandling som betyr at man kombinerer en rekke behandlingsformer for å bli kvitt plagene. På disse nettsidene vil du få en oversikt over de vanligste årsakene til hodepine og hvilke behandlingsformer kiropraktoren vil anvende for å få deg frisk.

De farlige signalene ved hodepine og migrene

Når man kjenner årsaken til hodepinen, er hovedregelen at du enten ved egen hjelp eller ved hjelp av behandling kan kurere den forbigående hodepine. Dersom du er usikker på hva hodepinen skyldes, bør du oppsøke en lege for nærmere utredning. Livstruende sykdommer som for eks. hjernesvulst, hjernehinnebetennelse og hjerneslag har hodepine som symptom.

Vi anbefaler at du øyeblikkelig går til lege hvis smerten har noen av disse formene:

  • Hvis hodepinen kommer plutselig, er intens og en type du aldri har hatt før.
  • Hvis hodepinen er gradvis økende.
  • Hvis hodepine etterfølges av feber.
  • Hvis du opplever nedsatt følelse eller lammelser av hodepinen.
  • Hvis hodepinen kommer for første gang etter at du har fylt 50 år.
  • Hvis du har migrene som alltid opptrer på samme side av hode.

Undersøkelsen

Individuell vurdering av hodepine og migrene, er en forutsetning for en riktig diagnose og et vellykket behandlingsresultat.

Utredning av hodepine og migrene

Det kan være vanskelig og tidkrevende å evaluere hodepine og migrenepasienter. Mange av våre pasienter har gjennomgått dyre og unødvendige undersøkelser. Man har for eksempel sjelden nytte av CT eller MR undersøkelser. Utredninger hos nevrolog gir som regel få svar i forhold til hvilken behandling som best kan hjelpe pasienten.

Undersøkelse av hodepine og migrene

Den viktigste informasjonen får man gjennom anamnesen (samtalen) og den kliniske undersøkelsen. Den kliniske undersøkelsen innebærer blant annet at man kjenner på pasientens nakke, kjeveledd, skulder og halsmuskulatur samt kranium for å lokalisere feil som forklarer hodesmertene. Slike funksjonsfeil er ikke synlige på røntgen. En kiropraktoren må derfor bruke god tid første gang for å lokalisere disse funksjonsfeilene da det er disse som danner en stor del av grunnlaget for den videre behandling.

Årsaker For å behandle hodepine og migrene er det en forutsetning at man forstår at årsakene kan være mange og sammensatte.

Nedenfor er en liste over de vanligste årsakene til hodepine og migrene.

“ Låsninger / subluksasjonerFastelåste ledd i nakkesøylen kan uten tvil forårsake hodepine og migrene. Slike låsninger synes ikke på røntgenbilder, men lokaliseres lett av en kiropraktor. For å gjenopprette normal bevegelighet benytter kiropraktoren seg av spesifikk manipulasjonsbehandling.

“ Muskelspenninger og muskelknuter (myoser)Anspente muskler kan forekomme både i nakken og skuldrene hos denne pasientgruppen. Mange er ikke klar over at hodepine og migrene også kan utløses av anspente muskler i hodebunnen og at det ofte er like viktig å behandle denne muskulaturen for å bli frisk.

“ Triggerpunkterer knuter i muskler og senefester som kan forårsaker sterke og utstrålende smerter i hele hodet. Triggerpunktene gir smerte etter et bestemt mønster og er som regel enkle å lokalisere.

“ Betennelser eller inflammasjonMange pasienter har smerter fordi det er kronisk betennelse i nakkemuskulaturen eller i senefestene der de fester seg hodeskallen. Slike betennelser må ikke forveksles med infeksjoner (som skyldes bakterier eller virus). Betennelser kan behandles på flere måter. Vanligst er kortisoninjeksjoner, betennelsesdempende medisiner (NSAID), trykkbølgebehandling, akupunktur og intramuskulær stimulering (IMS).

“ KjevespenningerDet er ikke uvanlig at kjevespenninger forårsaker muskelknuter og nedsatt bevegelighet i nakkevirvlene. Resultatet kan gi intens hodepine og migrene selv om pasienten ikke merker kjevespenningene.

“ RibbenslåsningNoen ganger kan fastlåste ribben forårsake sterke muskelspenninger som gir utstrålende smerter opp til skulderen og hodet.

“ KraniefeilKraniet er en komplisert elastisk struktur hvor det lett kan oppstå spenninger mellom hinner, muskulatur og skjelett. Dette kan forårsake hodepine, svimmelhet, øresus og redusert allmenntilstand.

“ SirkulasjonsforstyrrelserForandringer i blodårene kan gi sirkulasjonsforstyrrelser. Best kjent er forsnevringer i hjertets egne arterier som kan gi hjertekrampe eller i verste fall hjerteinfarkt. Årsakene til forandring i blodårene kan være røyking, dårlig kosthold eller arvelige faktorer.

“ Hormonelle forstyrrelserSærlig hos kvinner kan det forekomme hormonforstyrrelser som påvirker allmenntilstanden, og som kan forårsake hodepine eller migrene. De to vanligste problemene er lavt stoffskifte og for lav østrogen- og/eller progesteronproduksjon i forbindelse med overgangsalderen. Symptomene på hormonforandringer kan variere. Vektøkning, generelle smerter, hodepine, lite energi, treg mage, nedsatt immunforsvar og hetetokter er bare noen av symptomene.

“ Lavt blodsukkerMange pasienter har for høyt inntak av karbohydrater og dette kan over tid gjøre at man produserer for mye insulin som igjen forårsaker lavt blodsukker. Disse pasientene opplever ofte å få hodepine hvis de går for lenge uten mat. Den beste behandlingen er å redusere inntaket av karbohydrater samtidig som man spiser flere små måltider hver dag.

“ MatintoleranseMange pasienter kan reagere negativt på bestemte mattyper uten at det kalles allergi. Manglende evne til å fordøye bestemte typer mat kan forårsake kroniske betennelser, hodepine, migrene, redusert allmenntilstand, fordøyelsesbesvær og smerter i muskel- eller skjelettsystemet. Det er utviklet spesifikke blodprøver for å undersøke om det forligger matintoleranse.

“ Psykosomatiske plagerDet er ingen tvil om at negativt stress kan forårsake kroniske spenninger som kan resultere i smerter. Derfor er det viktig å kartlegge pasientens livssituasjon før man igangsetter behandling. Psykiske faktorer kan være årsak til at man ikke reagerer tilfredsstillende på vanlig behandling.

“ Overforbruk av medisinerMange pasienter bruker for mye smertestillende medisiner. Etter en tid kan dette forårsake avhengighet, forgiftning og kronisk hodepine. Det er viktig at kiropraktoren har full oversikt over hvilke medisiner pasienten bruker til daglig.

“ BittfeilBittfeil er en situasjon der pasientens bitt ikke er harmonisk fordi kroner, broer eller fyllinger er for høye og forårsaker spenninger i kjeve- og nakkemuskulaturen. Behandlingen er å slipe forhøyede punkter slik at alle tannflater møtes mest mulig samtidig når man biter sammen.

“ AmalgamforgiftningDe fleste innenfor det vitenskapelige miljøet begynner omsider å enes om at amalgamfyllinger kan forårsake store ubehag hos enkelte overfølsomme pasienter. Flere går til og med så langt som å forby amalgam som fyllingsmateriale. I dag kan man ta blod- og spyttprøver på amalgamforgiftning, selv om det understerkes at mange kan lide av amalgamintoleranse uten at det slår ut på blodprøver. Best resultat får man ved å fjerne amalgamfyllinger på en forsvarlig måte i kombinasjon med tilskudd av multivitaminer og antioksidanter.

Behandling

Hodepine og migrene behandling tilpasset deg og dine plagerPasienter med like hodepine og migrene symptomer kan ha helt forskjellige årsaker til sine plager. Kiropraktorene på Klinikk for Alle vil opptre som din rådgiver og skreddersy et behandlingsopplegg spesielt tilpasset deg og dine plager.

De vanligste behandlingsformene for hodepine og migreneUnder følger en oversikt over de behandlingsformene man vanligvis har best resultater med når det gjelder pasienter med hodepine og migrene. Det er likevel viktig å understreke at det kan være nødvendig å bruke helt andre behandlingsformer enn de som er beskrevet, og at det i de fleste tilfeller er nødvendig å kombinere flere behandlinger samtidig for å lykkes.

“ ManipulasjonEr spesifikke grep kiropraktoren utfører for å løse opp ledd med nedsatt bevegelighet. Manipulasjonsbehandling virker raskt og vanligvis merker man bedre bevegelighet ganske kort tid etter behandling.

“ TriggerpunktbehandlingDet finnes flere metoder for å behandle triggerpunkter. Den vanligste er å trykke hardt på punktet i ett til to minutter inntil smerten avtar. Triggerpunkter kan også behandles med IMS, kortisoninjeksjoner, trykkbølgebehandling samt en rekke andre metoder.

“ BløtdelsbehandlingKiropraktoren samarbeider tett med massører og fysioterapeuter for å frigjøre spenninger i muskulatur og muskelhinner. For å avspenne disse strukturene benytter man en rekke teknikker:

  1. Posisjonell frigjøring (strain)En effektiv behandlingsmetode for og fjerne kroniske og akutte muskelspenninger. Anspente muskler holdes i den stillingen som gir mest smertelindring, samtidig som terapeuten stimulerer muskulaturen.
  2. MuskuleringDyp massasje langs muskelfibrene i kombinasjon med tøyning av muskulaturen. Behandlingen gjenoppretter større mykhet i tillegg til at den fjerner spenninger og smerte som har bygd seg opp over tid.
  3. DybdemassasjeKraftig og dyp massasje som bryter opp spenninger og muskelknuter. Teknikken brukes både på langs og på tvers av muskelfibrene.
  4. Myofascial frigjøringhar til hensikt å frigjøre muskler og muskelhinner, og den anspentheten som ofte forplanter seg gjennom flere nivåer i kroppen. Behandlingen kan oppleves ubehagelig, og pasienten bør gjennomgå 10-12 behandlinger før normal kroppsbalanse er gjenopprettet.

“ IMS, intramuskulær stimulering,er en form akupunktur som brukes spesifikt på muskelknuter, muskelspenninger og betennelser. Når nålen treffer riktig, opplever man ofte at muskelen får en rykning, for deretter å slappe av.

“ Behandling med aktivatorAktivator er et behandlingsinstrument som kiropraktorer bruker for å løsne på fastlåste ledd og stram muskulatur uten å bruke manipulasjonsbehandling. Ved å trykke på aktivatoren påfører man pasienten mange små hurtige slag som løsner på leddet og bedrer funksjonen i muskulaturen.

“ ArtikuleringEr spesielle teknikker som frigjør muskelhinner og øker bevegeligheten i ledd og muskulatur i nakken og skuldrene.

“ SlyngetreningVed hjelp av slynger blir pasienten tvunget til å bruke små, stabiliserende muskler som er viktige for normal bevegelighet og stabilitet.

“ SterilvannsinjeksjonerSterilt vann sprøytes inn i huden over områder med stram muskulatur. Vannet forårsaker en sterk svie som har en umiddelbar avspennende effekt på muskulaturen. De fleste opplever umiddelbar bedring etter behandlingen. For mange vil den positive effekten vedvare. Behandlingen gjentas 1-4 ganger.

“ Medikamentell smertebehandlingNoen pasienter har nytte av å ta medisiner som en del av behandlingen. Enkelte vil måtte bruke smertestillende medisiner en lengre periode, kanskje resten av livet. Medikamentene reduserer smerteopplevelsen på ulike måter, for eksempel ved å dempe aktiviteten i nervesystemet eller ved å ta bort den betennelsesreaksjonen mange pasienter har når de er smertepåvirket. Uansett medisinering er det viktig at dette gjøres under veiledning av pasientens fastlege eller en smertelege i samarbeid med kiropraktoren. Et grunnprinsipp innenfor smertebehandling er «føre var». Det vil si at det alltid lønner seg å dempe smerten og betennelsen så tidlig som mulig. På den måten vil en trenge mindre medikamenter og reduserer sjansen for at smertene blir kroniske.

“ Akupunktur,er en gammel kinesisk behandlingsform med lange tradisjoner. Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert. I tillegg har behandlingen god effekt på blodsirkulasjonen, mage- og tarmsystemet, immunforsvaret og den psykiske helsen.

“ KjevebehandlingNår man skal behandle kjeveleddet og tilhørende muskulatur, må man alltid ta nakken og kraniet med i betraktning. Disse tre strukturene påvirker hverandre likeverdig, og en funksjonsfeil i ett område vil ofte forårsake funksjonsfeil i de andre områdene. Kjeve-, nakke- og hodebunnsmuskulaturen trenger derfor ofte spesifikk massasje i tillegg til manipulasjonsbehandling av nakkevirvlene. Mange må også bruke en tilpasset bittskinne i en periode for å avspenne bittet. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å slipe ned forhøyde kroner eller fyllinger hos en tannlege.

“ KortisoninjeksjonerKortison er et viktig hormon med mange funksjoner. Kroppen produserer ikke alltid nok kortison selv til å ta hånd om betennelser som forårsaker smerter. Vår erfaring viser at mange pasienter med kroniske smerter også har kroniske betennelser, og at det er først når de blir kvitt betennelsen, at de blir symptomfrie. Kortison tynnes alltid ut med lokalbedøvelse før den injiseres. Kortisoninjeksjoner kan settes i muskler, triggerpunkter, i nærheten av sener og seneutspring og mot nerverøtter og andre nerver.

“ Kraniebehandling,er manuelle teknikker som brukes for å avspenne muskulatur og hinner i hodebunnen.

“ BittskinneDet finnes flere typer bittskinner på markedet. Vi foretrekker en liten skinne (NTI-skinne) som plasseres på fortennene for å hindre at jekslene møtes når man biter sammen. Dette avspenner kjevemuskulaturen. Bittskinner brukes bare om natten og er som regel bare et midlertidig hjelpemiddel som sammen med andre behandlingsmetoder hjelper å normalisere kjeve- og bittfunksjonen.

“ HormonbehandlingFor mange kvinner som lider av hormonforstyrrelser, kan det være vanskelig å finne årsaken til problemet ved hjelp av tradisjonelle blodprøver. Østrogentilskudd er omdiskutert. Internasjonale studier viser at østrogentilskudd kan føre til brystkreft. Nye behandlingsformer har i de senere år blitt tatt i bruk for å hjelpe pasienter med hormonforstyrrelser. Leger som arbeider med denne pasientgruppen, benytter seg av andre typer hormontilskudd og hormonstimulerende midler i tillegg til at de legger vekt på et sunnere kosthold og kosttilskudd for pasienten. Mange pasienter opplever å få bedre livskvalitet, mer energi og mindre hodepine etter riktig behandling.

“ Kostholdsveiledning og tilskuddFor mange kan omlegging av kostholdet gi stor gevinst i forhold til muskel- og skjelettsmerter, men også med tanke på vekt og generell helse. Kiropraktoren som arbeider etter prinsippet om multimodal behandling, vil derfor anbefale et variert kosthold med lite karbohydrater og riktig tilførsel av fettsyrer samt viktige vitaminer og mineraler. Enkelte pasienter kan ha hodepine og migrene på grunn av matintoleranse. Dette er en betydelig mer kompleks lidelse som det kreves avanserte blodprøver for å finne ut av. Dersom det er mistanke om matintoleranse, vil pasienten bli henvist til ernæringsterapeuter med kompetanse på dette området.

“ Samtaleterapi/psykoterapiDet finnes en rekke ulike retninger innenfor samtale- og psykoterapi. Det er viktig at kiropraktoren har kontakt med både tradisjonelle og utradisjonelle behandlere innenfor dette fagområdet, slik at pasienten får flere alternativer dersom denne type terapi skulle være nødvendig. Erfaring viser at det er viktigere at terapeuten og pasienten kommuniserer godt, enn at terapeuten benytter seg av den eller den metode.

“ BotoxEr et giftstoff med lammende effekt på muskulaturen. Botox har hjulpet mange med kroniske muskelspasmer. Botox brukes også innenfor kosmetisk medisin for å redusere rynker. I det senere er Botox dessuten brukt mot hodepine og migrene. Det sprøytes inn i hodebunnsmuskulaturen og lammer musklene i tre til fire måneder. Selv om effekten av Botox fremdels ikke er dokumentert, viser klinisk erfaring at behandlingen kan ha god effekt på migrene og kronisk hodepine.

“ HomeopatiHomeopatiske medisiner inneholder naturlige virkestoffer i uttynnet form som virker ved å stimulere kroppens eget immunforsvar. Homeopati kan ha meget god effekt på hodepine og migrene og en rekke andre lidelser som påvirker allmenntilstanden. Homeopati kan også ha god effekt på akutte infeksjonssykdommer.

“ Nevrologisk trening,har til hensikt å bedre eller gjenopprette normal funksjon i skadde eller understimulerte nervebaner. Treningen gjøres under veiledning av fysioterapeut eller kiropraktor.

“ Medisinsk avvenningMange medisiner er vanedannende, og kiropraktoren trenger å få et godt overblikk over pasientens medisinbruk. Enkelte pasienter utvikler kronisk daglig hodepine på grunn av ukritisk bruk av reseptfrie smertestillende medisiner. Denne type hodepine lar seg behandle dersom pasienten er villig til å holde seg helt unna slike medisiner i 4-6 uker, samtidig som de får tverrfaglig behandling. For å gjøre avvenningen lettere kan fastlegen eller anestesilegen skrive ut andre typer medisiner i en overgangsperiode.

“ Tilsliping av bitt,gjøres ikke veldig ofte, men kan ha stor relevans i enkelte tilfeller. Høye fyllinger, kroner eller broer slipes ned slik at alle biteflater møtes samtidig og dermed ikke gir unødig belastning på kjevemuskulaturen.

“ YogaYoga er fysiske øvelser med langsom strekk og uanstrengt pust. Yoga har en dyp avspennende effekt på kroppslige og mentale spenninger. Over tid opplever mange mindre stress, mindre smerter og bedre søvnkvalitet.

“ MeditasjonMeditasjon gjør mange mer avslappet og avstemt. Meditasjon tar sikte på å øke din bevissthet i forhold til deg selv og omgivelsene, slik at du er mer «til stede» her og nå og i mindre grad lar deg påvirke av negative tanker.