Stress

Hva er stress? «Stress er en fysisk, mental trussel mot vår likevekt. Stressresponsen er vårt forsøk på å gjenopprette likevekten». Det kan være mange store og ulike hendelser og begivenheter i livene våre: flytting, bytting av skole, bytting av jobb, tap av nære familiemedlemmer, sykdom. Disse typer livshendelser kan være stressprovoserende på mange av oss. […]

Read More