Stress

Hva er stress?

«Stress er en fysisk, mental trussel mot vår likevekt. Stressresponsen er vårt forsøk på å gjenopprette likevekten». Det kan være mange store og ulike hendelser og begivenheter i livene våre: flytting, bytting av skole, bytting av jobb, tap av nære familiemedlemmer, sykdom. Disse typer livshendelser kan være stressprovoserende på mange av oss. Vi møter også daglige utfordringer som å sitte fast i trafikken, deadlines på jobben, konflikter i familien, et daglig logistikkmas osv osv. Her kan man skille mellom kortsiktig stress og vedvarende stress. Noen typer stress oppleves som positive, mens andre påvirker oss negativt. Stress og stressreaksjoner er en del av dagliglivet. De konsekvenser stress har for den enkelte er summen av hvor disponert man er for stress, hvor ofte og alvorlige de stressinduserende faktorer man utsettes for er, og ikke minst hvordan man mestrer stress. Den siste faktoren kan til en viss grad læres gjennom bruk av ulike mestringsstrategier.

Hva skjer i kroppen?

Grovt forklart styres kroppslige stressreaksjoner fra hjernestammen gjennom påvirkning av det autonome nervesystemet , som signaliserer behov for økt utskillelse av Adrenalin og Kortisol fra Binyrene. Adrenalin er kjent som kroppens «flight or fight» hormon. Kroppens første respons på Adrenalinet er økning av hjertefrekvensen(puls) og blodtrykket. I tillegg skjer det en rekke andre reaksjoner i kroppen som respons på disse hormonene. Rundt om i kroppen finnes det ulike buffersystemer som er med på å kontrollere at kroppen ikke overreagerer, men søker konstant å oppnå en likevekt og ballanse. Hvis derimot stressresponsen er konstant over lang tid, kan disse fysiologiske mekanismene som skal beskytte oss bli redusert og det vil kunne oppstå symptomer på at kroppen er i uballanse.

Symptomer på stress kan være:
 • Søvnproblem
 • Irritabel, sinne, gråtetokter
 • Høyere blodtrykk
 • Økt vannlating
 • Uregelmessig puls eller hjerteklapp
 • Treg eller løs mave
 • Tap av muskelmasse og økning av sentralt fett (mavefett)
 • Muskelspenninger i skulder, nakke eller rygg
 • Nedsatt konsentrasjon og / eller hukommelse
 • Nedsatt immunforsvar; oftere syk og forkjølet
 • Depresjon / tungsinn
 • Utslett / eksem
 • Mavesmerter
 • Nedsatt libido

NB! Flere av disse symptomene er overlappende med andre uballanser eller problemer (Fibromyalgi, Hypothyreose, Metabolsk syndrom, Menopause, +)og bør derfor også utredes av lege.

Stressmestring

Hvor grensen går på hva som er eller kan bli sykelig stress, er ulikt fra menneske til menneske og er avhengig av ulike faktorer som arv, miljø, personlighetstrekk og erfaring. To personer kan respondere helt forskjellig på samme stresssituasjon. Det viktigste av alt er å lære seg å gjenkjenne negativt stress. Når du er i en slik situasjon, så legg merke til dine kroppslige reaksjoner, følelser og oppførsel. Å forså din egen respons på stressede situasjoner, er en av de første stegene du må ta for å kunne utvikle din evne til å senke ditt totale stressnivå i livet. Når du står midt oppi en potensiell stresset situasjon, vil du automatisk evaluere situasjonen mentalt. Det er dine tanker(og hvordan du snakker til deg selv) i forbindelse med denne situasjonen som vil bli avgjørende for hvordan du vil respondere. Vår opplevelse av kontroll bestemmer stressresponsen. Når situasjonen mestres vil reaksjonen avsluttes. Forutsigbarhet gjør det mulig å ha forventing om hva som skal skje og dermed kunne planlegge. Kroppen din trenger stell og omsorg. Har du det bra fysisk og psykisk, vil du også kunne tåle bedre mye av dagliglivets påkjenninger. Det kan være ulike grunner til at du sliter fysisk eller psykisk og det bør man finne ut av. Opplevelser i barndom og oppvekst eller uløste konflikter og viktige hendelser kan også være med på å skape grums i systemet og svekke oss i møtet med en tøff hverdag. Slike ting bør det også ryddes opp i.

Mestringsstrategier / forebyggende tiltak

 • Trening: Vil på sikt kunne gi overskudd og energi. Her blir det viktigste å finne noe man synes er gøy samt sette seg lave mål i startfasen. Har du et personlighetstrekk som gjerne holder følelsene og sinne inne («trykkkoker»), kan det være hensiktsmessig å velge trening som forbruker mye energi.
 • Meditasjon: Her finnes ulike metoder som Yoga, Tai Chi og Gi Gong hvor målet gjerne er å «samle kropp og sjel» til et hele. Meget bra for å oppnå friere flyt i energi og sirkulasjonsbaner.
 • Avslappende eller energigivende massasje.
 • Optimal ernæring.
 • Avkobling: Hobbyer, kultur, kjæledyr….
 • Noen å snakke med/sosial støtte.
 • Nok søvn.
 • Tidsplanlegging / arbeidslister – effektivisere arbeidsvaner.
 • Lytte til sin indre stemme – lære seg å sette egne grenser.
 • Positiv holdning til livet generelt gir positivitet tilbake. Bare når man ser hvordan prioritering og valg fører til krav og forventninger, kan man se hvordan man selv kan ha innflytelse over sin egen livssituasjon.

Hva Clinic1 kan tilby i forbindelse med stress:

 • Massasje